yo ek naya Angika / maithali short film ”Bhoot ke sanka ‘”Ganpati music Pvt. Ltd. duara samajik rudibadi parmapara ra soch ko antya ra samajik sachetana garaune mukhay laxy raheko x .yas short film dura batabarn sawax garne garaune abhiyan ko sandesh dine pani prayas gariyeko x. yas film lai herne sampurn darsk mahanubhau harule hamro gau pariwesh ma raheko samajik kupratha lai antya garne x vanne aasa ra apekaxa gardaxu .

सम्बन्धित

Copyright © 2015-2024 Ganpati Music Pvt. Ltd.